Termin sympozjum

Informujemy, że XX Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczne „Fotogrametria dla geoinformacji” odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19-21 września 2016r