Dla autorów

Nadesłane streszczenia referatów oceniane będą i kwalifikowane do udziału w sympozjum, przez komitet naukowy, według kryteriów zbliżonych do stosowanych przez ISPRS.

Autorzy referatów i posterów będą mieli możliwość publikacji swoich wystąpień w postaci artykułów naukowych, tradycyjnie w Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (lista B, 7 pkt.). Zachęcamy do przygotowania tekstu w języku angielskim. Wybrane artykuły (tylko w języku angielskim) prezentujące wysoki poziom naukowy będą publikowane w zarezerwowanym zeszycie „Photogrammmetrie, Fernerkundung, Geoinformation” (lista A, IF 0.733, 15 pkt.)

Ponadto oferujemy możliwość publikacji prac w:

  • Geodesy and Cartography (tylko język angielski, oficjalne czasopismo Komitetu Geodezji PAN, lista B, 13 pkt.),
  • Acta Scientiarum Polonorum seria Geodesia et Descriptio Terrarum (lista B, 8 pkt.)

Terminy

  • 1 lipca 2016 r. zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum (Formularz Zgłoszeniowy)
  • 1 lipca 2016 r. nadesłanie streszczenia referatu (min. 250 słów) na adres XXptfit@igig.up.wroc.pl (Szablon streszczenia)
  • 6 lipca 2016 r. informacja o akceptacji
  • 12 lipca 2016 r. dokonanie wpłaty za udział w Sympozjum
  • październik 2016 r. przesłanie pełnego tekstu referatu przewidzianego do publikacji

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w Sympozjum wynosi 890,00 zł (dla dziesięciu pierwszych doktorantów i studentów: 750,00 zł) i obejmuje:

  • pełne koszty pobytu w Hotelu “Wieniawa” w dniach 19-21 września 2016 r.,
  • materiały naukowe z Sympozjum.

Wpłatę należy dokonać do 20 czerwca 2016 r. na konto ZG SGP:
Bank MILLENNIUM SA. konto: 79 1160 2202 0000 0000 5515 6880
z dopiskiem: “Sympozjum PTFiT nazwisko …………”
Uwaga: opłata konferencyjna po 20 czerwca 2016 wynosi 1190,00 zł

Dokumenty