Konferencja

Sympozjum PTFiT jest cykliczną imprezą naukową będącą platformą wymiany najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Formuła XX jubileuszowego sympozjum jest szeroka i obejmuje modelowanie 3D geoinformacji, pozyskiwanie danych z wykorzystaniem różnorodnych sensorów, wykorzystanie platform typu UAS, przetwarzanie i aplikacyjne wykorzystanie danych z najnowszych sensorów teledetekcyjnych (Sentinel), zastosowanie metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych w badaniach środowiskowych. Przewidujemy również wystąpienia i komunikaty dotyczące realizacji projektów fotogrametrycznych i  geoinformatycznych oraz doświadczeń z tym związanych.

W czasie wolnym zachęcamy także do skorzystania z oferty kulturalnej Wrocławia, Europejskiej Stolicy Kultury 2016, www.wroclaw2016.pl

Przewidywane tematy sesji plenarnych i posterowych

 • Referaty zaproszone:
  • Prof. Hans-Gerd Maas, TU Dresden, Niemcy
  • Prof. Norbert Pfeifer, TU Vienna, Austria
  • Prof. Monika Moskal, University of Washington, Seattle, USA
 • 3D modeling and modern applications of airborne platforms (sesja w jęz. angielskim)
 • Terrestrial imaging and sensors (sesja w jęz. angielskim)
 • Metody przetwarzania danych fotogrametrycznych
 • Fotogrametria i teledetekcja dla geoinformacji
 • Integracja danych przestrzennych i ich nowatorskie zastosowania
 • Syntetyczna prezentacja osiągnięć kongresu ISPRS2016 w Pradze
 • Doświadczenia związane z produkcyjnym wykorzystaniem platform/technik fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

Oprócz sesji obejmującej referaty zaproszone, przewidujemy jedną lub dwie sesje w języku angielskim, prezentujące najważniejsze osiągnięcia polskiej fotogrametrii i teledetekcji. Zapraszamy do zgłaszania referatów w języku angielskim.