Kontakt

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

dr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard
e-mail: malgorzata.jarzabek-rychard@up.wroc.pl

Zgłoszenia uczestnictwa, opłaty i faktury

Anna Jarmułowicz
ZG SGP, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl
tel. + 22 826 87 51