Program

Program konferencji PDF

Poniedziałek, 19 września

11:00 – 13:00 Rejestracja uczestników
12:00 – 13:00 Obiad
13:00 – 15:00 Sesja inauguracyjna

 • Otwarcie konferencji
 • Invited speakers:
  • Hans-Gerd Maas, Dresden University of Technology
   Terrestrial photogrammetric techniques for glacier monitoring at high spatial and temporal resolution
  • Monika L. Moskal, University of Washington
   Riparian forest assessments through remote sensing in The United States Pacific Northwest
  • Norbert Pfeifer, Vienna University of Technology
   Airborne Lidar Hydrography of shallow Inland Waters: Technology and Examples

15:00 – 15:20 Przerwa kawowa

15:20 – 17:05 Sesja tematyczna nr 1

 • Małgorzata Jarząbek-Rychard – Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Hans-Gerd Maas – Dresden University of Technology
  Geometric Refinement of ALS-Data Derived Building Models Using Monoscopic Aerial Images
 • Jakub Kolecki – AGH University of Science and Technology, Cracow
  Keypoint Matching in Image Sequences Acquired Using Bike Mapping System
 • Grzegorz Jóźków – Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
  TLS Data Compression Using Jpeg-2000
 • Kazimierz Bęcek – Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey, Paweł Bogusławski – Wroclaw University of Science and Technology
  On Reduction of Redundancy of the Light Detection and Ranging Datasets (LiDAR)
 • Grzegorz Gabara, Piotr Sawicki – University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  Application of Photogrammetric Scanning Method for Testing of Rail Track Geometry

17:00 Transport do hotelu (autokar)
19:00 Kolacja w restauracji „GLAMOUR”, Wrocław, ul. Ruska 37-38

Wtorek, 20 września

9:00 Transport z hotelu na Plac Grunwaldzki (autokar)
9:30 – 11:15 Sesja tematyczna nr 2

 • Pelagia Gawronek, Bartosz Mitka – University of Agriculture in Krakow
  Accuracy of Terrestrial Laser Scanning Measurements in the Test Field of University of Agriculture in Krakow
 • Bartosz Mitka, Marcin Prochaska – TERRRAMAP Sp. z o.o.
  Evaluation of Geometric Quality of 3D Models Obtained Automatically by Robotic Revoscan Device
 • Artur Plichta Poznan University of Technology, Adam Piasecki Apex Geoservices Ltd.
  Factor of Safety as Risk Indicator in Assessment of Ground Parameters for Geoengineering and Geophysical Investigations
 • Ireneusz Ewiak, Agnieszka Jenerowicz, Paulina Lulkowska, Małgorzata Woroszkiewicz, Izabela Usiądek Military University of Technology, Warsaw
  The Assessment of Remote Sensing Methods for Detection of Architectural Mediaeval Details
 • Antoni Rzonca AGH University of Science and Technology, Cracow
  Analytical Integration of Photogrammetric and Laser Scanning Data at the Stage of Orientation – Review of Methods
 • Ryszard Bratuś, Paweł Musialik, Marcin Prochaska, Antoni Rzonca
  DEPHOS Software sp. z o.o.
  Development of LiDAR Data Classification Algorithms Based on Parallel Computation with nVidia CUDA Technology

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:00 Sesja tematyczna nr 3

 • Kamila Pawłuszek, Andrzej Borkowski Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
  Automatic Landslide Mapping Using an Extended Set of DTM-Derivatives and Artificial Neural Network
 • Piotr Wężyk, Paweł Hawryło, Marta Szostak University of Agriculture in Krakow
  Scots Pine Crowns Delineation Using CHM Generated from Point Clouds Derived from Aerial Images and ALS
 • Magdalena Fitrzyk – European Space Agency and Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Katarzyna Kopańczyk – Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Marek Mróz University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  Multisensor and Multitemporal Approach for Monitoring Short Rotation Coppice
 • Jerzy Cierniewski, Sławomir Królewicz, Cezary Kaźmierowski, Jakub Ceglarek Adam Mickiewicz University in Poznań
  Combined Use Remote Sensing, GIS and Photogrammetry Methods to Quantify the Annual Variation of Shortwave Radiation Reflected from Arable Soils as an Effect of Smoothing them after Plowing and Harrowing
 • Sławomir Królewicz Adam Mickiewicz University in Poznań
  Calibration and Geometric Correction of Photos Taken from Non-Metric Cameras

13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 15:30 Sesja tematyczna nr 4

 • Wojciech Drzewiecki – AGH University of Science and Technology, Cracow
  Does Number of Image-Derived Input Features Influence Accuracy of Sub-Pixel Imprevious Surface Area Assessment Using Non-Linear Regression Models?
 • Sławomir Królewicz Adam Mickiewicz University in Poznań
  Influence of Geometric and Radiometric Factors for Photogrammetric Processing of Photos from Non-Metric Cameras
 • Katarzyna Osińska-Skotak, Krzysztof Bakuła Politechnika Warszawska, Dominik Kopeć, Dorota Michalska-Hejduk Uniwersytet Łódzki, Łukasz Sławik MGGP Aero, Tarnów
  Koncepcja metodyki identyfikacji procesu sukcesji w nieleśnych siedliskach przyrodniczych natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych
 • Jakub Stefan Markiewicz, Piotr Podlasiak, Dorota Zawieska – Politechnika Warszawska
  Badanie pionowości zabytkowej wieży na podstawie wieloźródłowych danych fotogrametrycznych
 • Urszula Marmol AGH University of Science and Technology, Cracow
  Wykrywanie obiektów liniowych z wykorzystaniem kierunkowych falek Gabora

15:30 – 16:30 Sesja posterowa, kawa

 1. Anita Biszof, Tomasz Oberski
  MOŻLIWOŚCI GENEROWANIA PRECYZYJNEGO NMT NA PODSTAWIE CHMURY PUNKÓW Z PROJEKT ISOK
 2. Ireneusz Ewiak, Paulina Lulkowska
  METODYKA OCENY STOPNIA DEFORMACJI ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH
 3. Ireneusz Ewiak, Małgorzata Woroszkiewicz
  ANALIZA WPŁYWU FILTRACJI ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH NA DOKŁADNOŚĆ AUTOMATYCZNEJ AEROTRIANGULACJI CYFROWEJ
 4. Piotr Gołuch, Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister
  ZASTOSOWANIE ZMODYFIKOWANEJ METODY AUTOREFLEKSYJNEJ W PRECYZYJNYCH POMIARACH INŻYNIERSKICH
 5. Pawel Hawryło, Piotr Wężyk, Marta Szostak
  OKREŚLANIE DEFOLIACJI DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH POWODOWANEJ ŻEROWANIEM BARCZATKI SOSNÓWKI (DENDROLIMUS PINI) NA PODSTAWIE ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH LANDSAT LDCM
 6. Bogusław Kaczałek, Andrzej Borkowski
  IDENTYFIKACJA POWIERZCHNI DRÓG I WIELOPOZIOMOWYCH SKRZYŻOWAŃ W DANYCH LOTNICZEGO SKANICGU LASEROWEGO Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU RANDOM FORESTS
 7. Przemysław Klapa, Bartosz Mitka
  WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W TWORZENIU I AKTUALIZACJI MAPY ZASADNICZEJ
 8. Tomasz Kogut
  ANALIZA WTÓRNA PEŁNEGO KSZTAŁTU FALI LOTNICZEGO SKANINGU BATYMETRYCZNEGO
 9. Bogusława Kwoczyńska, Rafał Woźniak, Izabela Piech
  INTEGRATION OF SPATIAL DATA FOR THE PURPOSES OF DETERMINING THE SOLAR POTENTIAL OF AGRICULTURAL LAND INTENDED FOR FRUIT GROWING
 10. Zdzisław Kurczyński, Mateusz Bielecki
  OCENA PROCESU AEROTRIANGULACJI ZDJĘĆ Z PLATFORMY BSL POZYSKANYCH KAMERĄ TYPU ROLLING SHUTTER
 11. Grzegorz Kwiatkowski, Marek Mróz
  OPRACOWANIE I ANALIZA DOKŁADNOŚCI SERII ORTOFOTOMAP STARORZECZY RZEKI BIEBRZY NA PODSTAWIE ZDJĘĆ RGB WYKONANYCH Z POKŁADU
  BSP/MD4-1000
 12. Michał Mieszczak
  WYKORZYSTANIE RPAS DO OPRACOWANIA MODELU 3D NA POTRZEBY REKONSTRUKCJI ZDARZEŃ W RUCHU DROGOWYM
 13. Michał Mieszczak, Tomasz Oberski
  WYKORZYSTANIE NISKOBUDŻETOWEGO UAS DO NADZORU REALIZACJI BUDOWY OBIEKTÓW LINIOWYCH NA PRZYKŁADZIE INWESTYCJI DROGOWEJ
 14. Bartosz Mitka, Izabela Piech, Szymon Łukaszewicz, Bogusława Kwoczyńska
  WYZNACZENIE PIONOWOŚCI KOMINA W OPARCIU O POMIARY FOTOGRAMETRYCZNE
 15. Anna Schismak, Ireneusz Ewiak
  AUTOMATYCZNA DETEKCJA ELEMENTÓW POKRYCIA TERENU Z WYKORZYSTANIEM ZOBRAZOWAŃ LOTNICZYCH W BARWACH NATURALNYCH
 16. Zofia Szczepaniak-Kołtun
  OCENA WPŁYWU NMT O RÓŻNEJ ROZDZIELCZOŚCI NA DOKŁADNOŚĆ POZYSKIWANIA LINII ŚCIEKOWYCH
 17. Marta Szostak, Karolina Zięba, Piotr Wężyk, Marta Bura, Janusz Janowski
  MODELOWANIE 3D ORAZ INTEGRACJA CHMUR PUNKTÓW LOTNICZEGO I NAZIEMNEGO SKANOWANIA LASEROWEGO PIRAMIDY W RAPIE
 18. Jarosław Wajs
  EXPERIMENTS WITH RPAS IMAGERY FOR DIGITAL SURFACE MODELLING OF ROI
 19. Agata Walicka, Andrzej Borkowski
  ALTERNATYWNY ALGORYTM DEKOMPOZYCJI SYGNAŁU FULL-WAVEFORM
 20. Artur Warchoł, Monika Balawejder
  TARGET-BASED VS CLOUD-TO-CLOUD REGISTRATION – ANALIZA DOKŁADNOŚCI ZŁOŻENIA PROJEKTU TLS NA PRZYKŁADZIE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W RZESZOWIE
 21. Piotr Wężyk, Przemysław Tymków, Monika Moskal, Marta Szostak, Mateusz Karpina, Paweł Hawryło, Bernadeta Rossa
  THE USE OF UNMANNED AIRCRAFT VEHICLE WITH REDEDGE (MICASENSE) CAMERA FOR THE MONITORING AND MANAGEMENT OF THE FOREST NURSERY WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE AUTOMATIC ANALYSES OF THE CONDITION AND SPECIES RECOGNITION OF PLANTING MATERIAL
 22. Piotr Wężyk, Artur Warchoł
  CO DALEJ PO LOD2 (CITY GML)
 23. Piotr Wężyk, Artur Warchoł, Katarzyna Bajorek-Zydroń
  MAPPING THE CITY GREENES BASED ON LIDAR AND VHRS
 24. Ireneusz Wyczałek, Michał Wyczałek, Andrzej Pożarycki
  MODUŁ FOTOGRAMETRYCZNY MOBILNEGO SYSTEMU DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH
 25. Michał Wyczałek, Ireneusz Wyczałek
  KAMERA WIELOSPEKTRALNA MSC-10 – TESTY I TELEDETEKCYJNE ZASTOSOWANIA BADAWCZE
 26. Dorota Zawieska, Jakub Stefan Markiewicz, Jarosław Kopiasz
  OPRACOWANIE FOTOGRAMETRYCZNE ZABUDOWY GRODU KULTURY ŁUŻYCKIEJ W BISKUPINIE NA PODSTAWIE DANYCH Z BADAŃ PRZEDWOJENNYCH

16:30 – 18:00 Sesja tematyczna nr 5

 • Piotr Woźniak – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  Zobrazowania i dane wysokościowe w centralnej części PZGIK – stan prac i plany rozwoju baz danych
 • Krzysztof Gajdamowicz Visimind Ltd. Sp. z o.o.
  Fotogrametria dla geoinformacji – metoda Visimind
 • Tomasz Malej Intergraph Polska Sp. z o.o.
  Nowoczesne technologie automatycznego przetwarzania produktów fotogrametrycznych on-line w integracji z portalem mapowym
 • Wolfgang Kresse Politechnika Koszalińska
  Rozwój międzynarodowego standardu dla archiwizacji danych geograficznych
 • Wojciech Ostrowski, Maksymilian Foltyn Politechnika Warszawska
  Wykorzystanie lotniczych zdjęć ukośnych do detekcji zmian w przestrzeni miejskiej

Środa, 21 września

9:15 – 11:00 Sesja tematyczna nr 6

 • Piotr Gołuch, Janusz Kuchmister, Kazimierz Ćmielewski – Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
  Wykorzystanie fotogrametrii jednoobrazowej do obserwacji przestrzennych przemieszczeń względnych elementów obiektów inżynierskich i przyrody nieożywionej
 • Ireneusz Ewiak, Paulina Lulkowska Wojskowa Akademia Techniczna
  Rola pomiarów stereoskopowych w procesie identyfikacji elementów pokrycia i użytkowania terenu na archiwalnych zdjęciach lotniczych
 • Krystian Pyka, Elżbieta Pastucha, Andrzej Wróbel Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Wyznaczenie terenowej osnowy pomiarowej w procesie aerotriangulacji
 • Zbigniew Perski Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Petar Marinkovic PPO.Labs, Maria Przyłucka, Grzegorz Pacanowski, Zbigniew Kowalski Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  Zintegrowany monitoring geodynamiki wysadów solnych w Polsce z wykorzystaniem InSAR, CR i analizy radarowych danych historycznych
 • Dariusz Ziółkowski, Magdalena Łągiewska, Jan Kryński, Jan Cisak, Łukasz Żak Instytut Geodezji i Kartografii, Jacek Uchański, Piotr Falkowski, Kinga Sadura Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., Stanisław Łukasik, Tomasz Godlewski Instytut Techniki Budowlanej
  Integracja pomiarów PSInSAR, GNSS i niwelacji precyzyjnej – korzyści i wzajemne uzupełnianie się technik pomiarowych
 • Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  Wpływ lotniczego i naziemnego skaningu laserowego na jakość badań osuwisk

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:25 Sesja tematyczna nr 7

 • Zdzisław Kurczyński, Krzysztof Bakuła Politechnika Warszawska
  SAFEDAM – zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami
 • Małgorzata Mendela-Anzlik Dolnośląska Szkoła Wyższa, Andrzej Borkowski – Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
  Weryfikacja możliwości wykorzystania danych lotniczego skaningu laserowego do aktualizacji BDOT10K w zakresie informacji geometrycznej o budynkach
 • Ireneusz Ewiak, Katarzyna Siok, Agnieszka Jenerowicz Wojskowa Akademia Techniczna
  Ocena funkcjonalności algorytmów koloryzowania obrazów w aspekcie zwiększenia walorów radiometrycznych archiwalnych zdjęć lotniczych
 • Michał Pleskacz, Antoni Rzonca Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Opracowanie metody oceny poprawności działania algorytmu kolorowania chmury punktów

12:25 – 13:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
13:00 – 14:00 Obiad